STARŠI

Starševstvo Je Cesta Učiteljstvu, Ki Je Steber Prijateljstvu, Katero Je Naslon Učenosti Z Mostovi Za Poslušnost Od Odziva Do Pomoči,

da se Otrok preko Staršev lahko Uči, kaj je Dostojanstvo Človeka, skozi 4. Evangelije; Črko, Besedo, Stavek, Zgodbo … takrat, ko mu je lastna; Misel Vedra, Zavest Navdihnjena, Znanje Sproščajoče, Modrost Počivajoča.

Na žalost, pa si Človek raje dovoljuje odtujevati od sebe s puščanjem duha zla v sebe.

S tem pa ne škoduje samo sebi, temveč Lastnim Otrokom Potomcem Generacijam.

Potencial Brez Potence neobstaja, tako niti vprašanje brez odgovora, zato je Šola Božje Trojstvo Izpita Lekcije Test.

Boljši Človek Je V Službi Istočasno, tako Obveznosti kot Dolžnosti; Z Delom Kapitalu Sočutja, Z Dejanjem Kakovosti Srečanja, Z Dejstvom Kvalitetne Sigurnosti, Delovanjem Kapacitete Umirjenosti.

Sporočila staršev pripadnikov DP

Serve Humanity Foundation

Članki