22 May
2021

VOŠČILO

RIMOKATOLIČANI SVETA Z BINKOŠTIMI BLAGODATI SLAVIMO DUHA SVETEGA                                                                            

Binkosti DP