24 May
2021

Z NAKLONJENOSTJO NA BOŽJE AVRA NAM ZDRAVI SVET

AMPAK S POBOŽNOSTJO NAS AVREOLA DODATNO ŠČITI                                                                                                                                                                 

Z NAKLONJENOSTJO NAM BOZJE AVRA NAM ZDRAVI SVET