9 Oct
2020

PLEMENITENJE PREKO UČENJA O DOBROTI

                         ŽIVIMO V ČASU DEZINFORMACIJ                                                                                                                                                                                                    

 

Brez naslova v5

https://czb8.wordpress.com/2020/09/18/svet-na-protestih-proti-korona-ukrepom/?fbclid=IwAR3ZCeao8LgZ4Ec6lhFUEoDMVSdvQdSXNe1gzXQ0LlHSPb0JriA6cmF5PiM 

https://lbry.tv/$/embed/111/189396c725efe15923ed3a9bf0cb2afb9 

 

j